Notulen ALV 2011

Notulen Algemene Ledenvergadering

Datum: 30 mei 2011
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Het Anker, Meester Koolenweg 10, 8042 GA Zwolle (Westenholte)

Agenda:
1. Opening
Bericht van verhindering: Irene Hoetjes, Marieke Slagter, Jo Weggemans, Rinus Breukelaar,

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Vorig jaar is er toestemming gevraagd om samenwerking aan te gaan met de KC Meppel. We zijn nu zover dat we een bestuurslid willen toevoegen. Ria Suos is toegevoegd als 2e penningmeester.
Volgend jaar staat deze verkiezing op de agenda. KC Meppel blijft juridisch een vereniging.
KC Meppel is er erg tevreden mee. De ondersteuning wordt al erg prettig ervaren.

Jan Koers en Richard Wisman hebben een gesprek gehad met Alpha. De KC Zwolle maakt al jaren gebruik van hun terrein d.m.v. een onkostenvergoeding.
Samenwerking met Alpha heeft een ander doel, jachttraining en gehoorzaamheidscursussen. We doen nu de jachttraining bij hen, er zijn 12 cursisten gestart. Het is verstandig dat het zelfstandige verenigingen blijven, zij mogen geen onderdeel worden van de KC volgens hun statuten. We kunnen wèl samenwerken. Het zal een win-win situatie zijn als wij samenwerken en samen een terrein gebruiken. Officieel gebruiken wij hun terrein alleen voor de jacht. De vergadering geeft toestemming om de gesprekken met Alpha voort te zetten en misschien te komen tot een bestuursfusie.

Gemeente Zwolle en eigen terrein: Er waren felle emoties van de buurtbewoners bij de vergaderingen in Berkum, het ging vnl. om het lawaai. Voor de gemeente is het makkelijker om ons een plaats in de gemeente te geven zonder jacht en pakwerk.

Eigen terrein: er zijn 4 plekken overgebleven voor ons: Hessenpoort, Het Hoge Laar, Mercure en de Vrouwengevangenis. Er is er nog één waar geen claim op ligt en dat is Mercure. Maar Mercure is van plan om er bij gaan bouwen. Wethouder Kenkhuis was net hondenminded gemaakt, hij is nu geen wethouder meer. Aan Mercure hangt een kostenplaatje omdat het terrein gedraineerd en tot sportterrein moet worden gemaakt. De Hessenpoort is een heel goede optie.

Henk Wolters heeft een hartaanval gehad en is geopereerd

Peter Mul is aangereden en kan helaas de training op dit moment niet doen.

Dick Greve is geslaagd voor de Friese Stabij en wordt uitgenodigd om op de IJsselshow te keuren.

De KC Zwolle heeft de meeste geslaagden voor de KK1 en KK2, terwijl wij afwijken van het lesmateriaal van de Raad van Beheer.

3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 mei 2009

 • Het logo staat nog steeds te uitgerekt op de voorkant van het clubblad.
 • De notulen zijn gearresteerd

4. Jaarverslag secretaris en cursussen 2009
Gearresteerd en bijgevoegd

5. Financieel jaarverslag 2009

 • De kosten clubblad zijn wat weinig omdat het laatste nummer nog niet betaald was.
 • We hebben in 2009 subsidie gehad van de provincie Overijssel. Voor dit jaar waren wij te laat.
 • De cursussen KK zijn nu niet meer verliesgevend.
 • Winst wordt overgeboekt naar ‘reservering clubgebouw ‘.
 • Bijgevoegd en gearresteerd.

6. Verslag kascommissie

 • Maandagavond hebben Betty Oud Ammerveld en Ria Suos de kas nagekeken en gezegd dat de penningmeester de pitbull van de vereniging is.
 • De penningmeester wordt decharge verleend.

7. Vaststelling begroting 2010 en contributie

 • De begroting is vastgesteld.
 • De contributie is vastgesteld; geen verhoging: 30 euro met een korting van 5 euro voor afgeven van machtiging.

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is Richard Wisman.
Bij acclamatie verkozen

9. Benoeming kascommissie
Sjoeke Hempenius en Irma Posthumus zijn de leden van de nieuwe kascommissie 2010.

10. Rondvraag
Als notulen en jaarverslagen te vinden zijn op internet, is het beter dat ze ook in
de agenda staan, dat is duidelijk voor de mensen die nooit op internet kijken. Als mensen willen dat het wordt toegezonden kunnen zij dat 14 dagen van te voren aanvragen.
Misschien moet hiervoor het huishoudelijk reglement aangepast worden.

Piet Ferwerda vindt het clubblad net de Panorama, het vorige clubblad viel op tussen de andere bladen.

11. Sluiting
Hartelijk dank voor de aanwezigheid van iedereen.

Is uw hond (of het baasje) toe aan professionele begeleiding in gehoorzaamheid of behendigheid?

Informeer naar onze cursussen en word lid!